Πέργολα p202 & p60

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ HΜΙΚΥΚΛΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗΣ