Βιοκλιματική

12, 2018

Το μόνο είδος πέργολας που μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς κλίση. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε χαμηλό ύψος. Συνδυάζει άριστα την σκίαση και την ανακύκλωση αέρα.

Maximum dimensions: 4.00m X 6.00m
Blinds rotation 0 – 120 degrees
Wind pressure: 100km/h